Κάπνισμα

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

"Το να κόψει κανείς το κάπνισμα είναι το ευκολότερο πράγμα. Ξέρω τι σας λέω, γιατί εγώ το έχω κόψει χιλιάδες φορές" (Μαρκ Τουέιν).

Το κάπνισμα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία στην ΕΕ, ο οποίος θα μπορούσε να αποφευχθεί. Είναι η σημαντικότερη αιτία πρόωρων θανάτων καθώς ευθύνεται για 700.000 περίπου θανάτους τον χρόνο. Το 50% περίπου των καπνιστών πεθαίνει πρόωρα (κατά μέσο όρο 14 χρόνια νωρίτερα).

Επίσης, οι καπνιστές ζουν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους με προβλήματα υγείας. Πολλά είδη καρκίνου, καρδιαγγειακά νοσήματα και παθήσεις του αναπνευστικού συνδέονται με το κάπνισμα, το οποίο προκαλεί περισσότερα προβλήματα από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, την υψηλή αρτηριακή πίεση, την παχυσαρκία και τη χοληστερόλη.

Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των καπνιστών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι υψηλό: το 26% του συνολικού πληθυσμού και το 25% των νεαρών Ευρωπαίων ηλικίας 15-24 ετών καπνίζουν.

Προτεραιότητες πολιτικής

Για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει διάφορα μέτρα κατά του καπνίσματος με τη μορφή νομοθεσίας, συστάσεων και ενημερωτικών εκστρατειών.

Στα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνονται τα εξής:

Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και άλλων τρόπων κατανάλωσης καπνού, όπως το παθητικό κάπνισμα. Κυρίως, έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα, τους δε υπόλοιπους πολίτες να μην το αρχίσουν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους νέους, επειδή ο καπνός είναι ένα εθιστικό προϊόν και το 94% των καπνιστών αρχίζουν να καπνίζουν πριν από τα 25.

Προϊόντα καπνού

Η θέσπιση κανόνων σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη λόγω του σημαντικού διασυνοριακού εμπορίου των προϊόντων καπνού και των μεγάλων διαφορών που παρουσιάζουν οι εθνικές νομοθεσίες. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ισότιμη προστασία όλων των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα οδηγία για τα προϊόντα καπνού  η οποία διέπει την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων υπεγράφη στις 3 Απριλίου 2014.

Διεθνής δράση

Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με διεθνείς εταίρους  της για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ενεργά συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου του ΠΟΥ για την καταπολέμηση του καπνίσματος, μιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης που έχει ως στόχο να μειώσει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης καπνού στην υγεία και την οικονομία.