Tobak

Politik

"At holde op med at ryge er den letteste sag af verden. Jeg burde vide det, for jeg har gjort det tusindvis af gange", Mark Twain.

Tobaksforbrug er den største sundhedsrisiko i Europa, der kan forebygges. Det er - med næsten 700 000 dødsfald om året - den vigtigste årsag til for tidlig død i EU. Omkring 50 % af alle rygere dør for tidligt (i gennemsnit 14 år for tidligt).

Derudover har rygere flere leveår med dårligt helbred. Mange former for kræft, hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser er forbundet med tobaksrygning, som medfører flere problemer end alkohol, stofmisbrug, for højt blodtryk, fedme eller forhøjet kolesterol.

På trods af det store fremskridt de seneste år er antallet af rygere i EU stadig højt – 26% af den samlede befolkning og 25% af de unge europæere i alderen 15-24 ryger.

Politiske prioriteter

For at tage hånd om sagen har EU og medlemslandene startet forskelige tiltag i form af lovgivning, anbefalinger og oplysningskampagner til at bekæmpe tobaksrygning.

De politiske tiltag omfatter:

Ud fra et sundhedsperspektiv skal tiltagene beskytte borgerne mod de skadelige virkninger af rygning og andre former for tobaksforbrug, herunder passiv rygning. De skal hjælpe rygere med at holde op eller slet ikke begynde. Der er især fokus på rygning blandt unge, da tobak er et vanedannende stof, og 94 % af alle rygere starter inden de fylder 25.

Tobaksprodukter

Set i lyset af den væsentlige handel med tobaksvarer på tværs af landegrænser og forskellene i national lovgivning er det nødvendigt med fælles EU-regler for disse produkter. Reglerne sikrer, at alle forbrugere beskyttes på samme måde i hele EU. Det nye tobaksvaredirektiv , som omhandler fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter, blev undertegnet den 3. april 2014.

Internationalt

EU arbejder også sammen med internationale partnere  om at nedbringe tobaksforbruget på verdensplan. EU-landene er sammen med Europa-Kommissionen aktive partnere i WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC), en juridisk bindende international aftale, som skal mindske sundhedsskaderne og de økonomiske virkninger af tobaksforbrug.