Tobak

Policy

Att sluta röka är ingen konst – det har jag gjort tusentals gånger.” (Mark Twain)

Tobak är den största hälsorisken som går att undvika. Det är den vanligaste orsaken till förtida dödlighet och orsakar nästan 700 000 dödsfall varje år i EU. Omkring 50 procent av alla rökare dör i förtid (i genomsnitt 14 år tidigare än icke-rökare).

Rökare har också ofta sämre hälsa. Många cancerformer, hjärt–kärlsjukdomar och luftvägsproblem beror på rökning, som orsakar fler hälsoproblem än alkohol, narkotika, högt blodtryck, övervikt och höga kolesterolvärden.

Många har lyckats sluta, men det finns fortfarande många rökare i EU – 28 procent av hela befolkningen och 29 procent av 15–24-åringarna röker.

Politiska prioriteringar

För att minska tobaksbruket har EU och medlemsländerna tagit fram lagstiftning, rekommendationer och informationskampanjer.

Det handlar om

Från ett folkhälsoperspektiv är målet att skydda människor från de skadliga effekterna av rökning och annan tobaksanvändning, även passiv rökning. Det viktigaste är att hjälpa rökare att sluta röka eller att inte börja alls. Eftersom tobak är så beroendeframkallande och 94 procent börjar röka före 25, bör man framför allt se till att ungdomar inte börjar röka.

Tobaksvaror

Med tanke på den betydande handeln med tobaksvaror inom EU och risken för olika nationella regler behövs det gemensamma EU-regler. Reglerna ska se till att konsumenterna får samma skydd i hela EU. Det nya tobaksdirektivet innehåller regler för tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, och började gälla den 20 maj 2016.

Internationellt arbete

EU samarbetar med internationella partner för att minska tobakskonsumtionen i världen. Både EU-länderna och EU-kommissionen har skrivit under WHO:s tobakskonvention, som är ett bindande internationellt avtal som ska minska tobaksbrukets hälsomässiga och ekonomiska effekter.