Kajenje

Politika

„Nič lažjega kot nehati kaditi: jaz že vem, saj sem nehal že kakih tisočkrat.‟ Mark Twain

V EU je kajenje največji dejavnik tveganja za zdravje, ki se mu je mogoče izogniti. Vsako leto povzroči skoraj 700 000 prezgodnjih smrti. Približno 50 % kadilcev umre prezgodaj (v povprečju približno 14 let prezgodaj).

Kadilce poleg tega čaka tudi več let slabega zdravja. Številne vrste raka, srčnožilne bolezni in bolezni dihal so povezane s kajenjem, ki tako povzroča več zdravstvenih težav kot alkohol, droge, visok krvni tlak, prekomerna teža in visoka raven holesterola.

Kljub precejšnjemu napredku v boju proti kajenju je število kadilcev v EU še vedno visoko: kadi kar 28 % vseh prebivalcev in 29 % mladih v starosti 15–24 let.

Prednostne naloge politike

Evropska unija in države članice so se lotile težave z različnimi ukrepi obvladovanja kajenja, bodisi s predpisi bodisi s priporočili in informativnimi kampanjami.

Med ukrepi so:

Z javnozdravstvenega vidika so ukrepi namenjeni zaščiti prebivalcev pred škodljivimi posledicami kajenja in drugih oblik uživanja tobaka, tudi pred pasivnim kajenjem. Predvsem pa naj bi kadilcem pomagali opustiti kajenje oziroma prebivalce odvrnili od začetnih poskusov. Velike pozornosti so deležni mladi kadilci, saj tobak človeka zasvoji: 94 % kadilcev začne kaditi pred svojim 25. letom.

Tobačni izdelki

Glede na obsežno čezmejno trgovanje s tobačnimi izdelki in različne nacionalne predpise na tem področju so za te izdelke nujna vseevropska pravila. Takšna pravila zagotavljajo potrošnikom enako zaščito v vsej EU. Nova direktiva o tobačnih izdelkih, ki ureja izdelavo, predstavitev in prodajo tobaka ter sorodnih izdelkov, je začela veljati v državah EU 20. maja 2016.

Mednarodni ukrepi

EU si v sodelovanju z mednarodnimi partnerji prizadeva omejiti uporabo tobaka tudi v svetu. Države EU in Evropska komisija aktivno sodelujejo v okvirni konvenciji o obvladovanju tobaka organizacije WHO, zakonsko zavezujoči mednarodni pogodbi, ki naj bi pripomogla k zmanjševanju zdravstvenih in ekonomskih posledic kajenja.