Tabak

Beleid

"Stoppen met roken is het makkelijkste dat ik ooit het gedaan. Ik kan het weten, want ik ben al honderden keren keer gestopt", Mark Twain.

Roken is het grootste onnodige gezondheidsrisico in de Europese Unie. Het is, met bijna 700 000 sterfgevallen per jaar de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden in de EU. Ongeveer de helft van alle rokers sterft voortijdig aan de gevolgen van hun verslaving (gemiddeld 14 jaar te vroeg).

Bovendien hebben rokers langer last van gezondheidsproblemen. Veel vormen van kanker, hart- en vaatziekten, en luchtwegaandoeningen houden verband met tabaksgebruik. Tabak veroorzaakt meer problemen dan alcohol, drugs, hoge bloeddruk, overgewicht of een te hoog cholesterolgehalte.

Er is al veel verbeterd, maar toch blijven veel mensen in de EU roken: 28% van de totale bevolking en 29% van alle 15- tot 24-jarigen rookt.

Beleidsprioriteiten

Om het roken tegen te gaan, hebben de Europese Unie en de EU-landen samen al een aantal maatregelen genomen in de vorm van wetgeving, aanbevelingen en voorlichtingscampagnes.

Het gaat onder meer om:

Vanuit gezondheidsperspectief moeten deze maatregelen de bevolking beschermen tegen de risico's van roken en andere vormen van tabaksgebruik, zoals passief roken. De bedoeling is vooral preventief: rokers helpen met stoppen en voorkomen dat mensen gaan roken. De nadruk ligt daarbij op jongeren, aangezien tabak zo verslavend is en 94% van de rokers voor hun 25ste begint.

Tabaksproducten

Omdat de handel in tabaksproducten een internationaal karakter heeft en de nationale wetgevingen kunnen verschillen, is het van belang om binnen de EU tot dezelfde regels voor deze producten te komen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in de hele EU dezelfde bescherming krijgen. De nieuwe richtlijn over tabaksproducten regelt de fabricage, verpakking en verkoop van tabak en tabaksproducten en is op 20 mei 2016 in alle EU-landen in werking getreden.

Wereldwijd

De EU werkt samen met haar internationale partners om het gebruik van tabak wereldwijd te verminderen. De EU-landen zijn net als de Europese Commissie actieve partners bij de raamovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van het tabaksgebruik (FCTC), een wettelijk bindend internationaal verdrag dat gericht is op het terugdringen van de gezondheidseffecten en de economische schade van het tabaksgebruik.