Tabakas

Politika

Mesti rūkyti – labai lengva. Žinau, ką sakau, – esu tai daręs daugybę kartų.“ (Markas Tvenas)

Tabako vartojimas kelia didžiausią pavojų sveikatai Europos Sąjungoje, kurio galima išvengti. Tai yra svarbiausia ankstyvos mirties priežastis ES – dėl to kasmet miršta beveik 700 000 žmonių. Vidutiniškai 14 metų anksčiau miršta apie 50 % rūkančių žmonių.

Be to, rūkantys žmonės daugiau metų būna prastos sveikatos. Su tabako vartojimu susijęs daugelio rūšių vėžys, kraujagyslių bei širdies ir kvėpavimo takų ligos. Jis kelia daugiau problemų negu alkoholis, narkotikai, aukštas kraujospūdis, antsvoris ar didelis cholesterolio kiekis.

Nepaisant to, kad pastaraisiais metais padaryta nemaža pažanga, ES rūkančių žmonių vis dar daug: 28 % visų gyventojų ir net 29 % 15–24 metų Europos jaunuolių.

Politiniai prioritetai

Kad padėtis pasikeistų, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės ėmėsi įvairių tabako kontrolės priemonių: rengė teisės aktus, rekomendacijas ir informacines kampanijas.

Šios politikos priemonės:

Visuomenės sveikatos požiūriu šiomis priemonėmis siekiama apsaugoti piliečius nuo pavojingo rūkymo ir kitaip vartojamo tabako, įskaitant pasyvųjį rūkymą, poveikio. Itin svarbu tai, kad jomis siekiama padėti mesti rūkyti arba visai nepradėti rūkyti. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo rūkymui, nes tabakas sukelia priklausomybę ir 94 % rūkančiųjų pradeda rūkyti būdami jaunesni negu 25 metų.

Tabako gaminiai

Atsižvelgiant į didelės apimties tarptautinę prekybą tabako gaminiais ir tikimybę, kad skiriasi nacionaliniai teisės aktai, šiems gaminiams būtinos ES masto taisyklės. Taisyklėmis užtikrinama, kad visi vartotojai būtų vienodai apsaugoti visoje ES. Naujoji Tabako gaminių direktyva, kuria reglamentuojama tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas bei pardavimas, ES valstybėse narėse pradėta taikyti 2016 m. gegužės 20 d.

Tarptautiniai veiksmai

ES taip pat bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais, kad mažintų tabako vartojimą pasauliniu mastu. ES valstybės narės drauge su Europos Komisija yra aktyvios PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos partnerės. Tai teisiškai privaloma tarptautinė sutartis, kuria siekiama mažinti tabako vartojimo žalą sveikatai ir poveikį ekonomikai.