Wyroby tytoniowe

Polityka UE

Nie ma nic prostszego od rzucenia palenia. Wiem, co mówię, bo robiłem to już tysiące razy, Mark Twain.

W UE konsumpcja wyrobów tytoniowych jest bezspornie największym z tych zagrożeń dla zdrowia, na które sami mamy wpływ. Jest ona najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w UE – z tego powodu umiera co roku niemal 700 tys. osób. Około 50 proc. palaczy umiera przedwcześnie (średnio o 14 lat wcześniej niż gdyby nie palili).

W dodatku palacze przez więcej lat życia borykają się ze problemami zdrowotnymi. Z używaniem tytoniu związane są liczne formy choroby nowotworowej, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Konsumpcja wyrobów tytoniowych powoduje więcej problemów niż alkohol, narkotyki, nadciśnienie, nadwaga czy wysoki poziom cholesterolu.

Mimo znaczących postępów poczynionych w ostatnich latach liczba palaczy w UE wciąż jest wysoka – pali 28 proc. ogółu ludności, a w grupie wiekowej 15-24 – 29 proc.

Priorytety polityki

By zaradzić tej sytuacji, Unia Europejska i państwa członkowskie wprowadziły różne środki zwalczania palenia tytoniu – w formie przepisów prawnych, zaleceń czy kampanii informacyjnych.

Środki te obejmują:

Z perspektywy zdrowia publicznego środki te mają zapewnić obywatelom ochronę przed niebezpiecznymi skutkami palenia i innych form konsumpcji tytoniu, w tym skutkami biernego palenia. Mają one przede wszystkim pomóc palaczom rzucić nałóg lub sprawić, by ludzie w ogóle nie zaczynali palić. Szczególną uwagę poświęcono paleniu w młodym wieku, jako że tytoń jest produktem powodującym uzależnienie, a 94 proc. palaczy zaczyna palić przed ukończeniem 25 roku życia.

Wyroby tytoniowe

Jeśli wziąć pod uwagę znaczący handel transgraniczny wyrobami tytoniowymi i ryzyko wynikające z rozbieżnych krajowych uregulowań prawnych, wprowadzenie ogólnounijnych przepisów dotyczących tych wyrobów jest konieczne. Przepisy te zapewnią wszystkim konsumentom jednakowy poziom ochrony w całej UE. Nowa dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych zawierająca przepisy w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów zaczęła obowiązywać w państwach członkowskich UE 20 maja 2016 r.

Działania na arenie międzynarodowej

UE współpracuje z partnerami międzynarodowymi w celu ograniczenia palenia tytoniu w skali globalnej. Państwa członkowskie UE oraz Komisja Europejska są aktywnymi partnerami na forum Ramowej Konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC), która jest prawnie wiążącą umową międzynarodową zmierzającą do ograniczenia szkodliwych skutków zdrowotnych i gospodarczych, jakie niesie ze sobą konsumpcja wyrobów tytoniowych.