Tubakas

Poliitika

Suitsetamisest loobumine on imelihtne! Tean, sest olen seda tuhandeid kordi teinud,“ Mark Twain.

Tubakatarbimine on suurim välditav terviseoht Euroopa Liidus. See on ELis peamine enneaegse surma põhjustaja (igal aastal ligikaudu 700 000 surmajuhtumit). Umbes 50% suitsetajatest sureb enneaegselt (elades keskmiselt 14 aastat vähem).

Lisaks elavad suitsetajad rohkem aastaid halva tervisega. Mitmed vähivormid, südameveresoonkonna ja hingamisteede haigused on seotud tubaka tarbimisega, mis tekitab rohkem probleeme kui alkohol, uimastid, kõrge vererõhk, ülekaalulisus või kõrge kolesteroolitase.

Vaatamata viimastel aastatel tehtud olulistele edusammudele, on suitsetajate arv ELis ikka veel suur – 28% kogu elanikkonnast ning 29% noortest eurooplastest vanuses 15–24 eluaastat suitsetab.

Poliitilised prioriteedid

Olukorra parandamiseks on EL ja selle liikmesriigid võtnud erinevaid tubakatoodete tarbimist piiravaid meetmeid õigusaktide, soovituste ja teavituskampaaniate näol.

Need meetmed on muu hulgas järgmised:

Rahvatervise seisukohast on meetmete eesmärk kaitsta inimesi suitsetamise ja tubakatarbimise muude vormide (sh passiivne suitsetamine) kahjuliku toime eest. Nende eesmärgiks on eelkõige aidata suitsetamisega mitte algust teha või suitsetajatel suitsetamisest loobuda. Erilist tähelepanu pööratakse suitsetamisele noorte hulgas, kuna suitsetamine tekitab sõltuvust ja 94% suitsetajatest alustavad suitsetamisega enne 25-aastaseks saamist.

Tubakatooted

Arvestades tubakatoodete piiriülese kaubanduse suurt mahtu ning võimalikke erinevusi eri riikide õigusaktides, on selliste toodete reguleerimiseks vaja kogu ELis kehtivaid eeskirju. Nendega tagatakse kõikide tarbijate ühetaoline kaitse kogu ELis. Uut tubakatoodete direktiivi, millega reguleeritakse tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ning müüki, hakati ELi liikmesriikides kohaldama 20. mail 2016.

Rahvusvaheline tasand

Selleks et vähendada tubaka tarbimist kogu maailmas, teeb EL koostööd ka oma rahvusvaheliste partneritega. ELi liikmesriigid koos Euroopa Komisjoniga on aktiivsed osalised Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis. See on õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe, mille eesmärk on vähendada tubakatarbimise negatiivset mõju tervisele ja majandusele.