Tupakka

Tupakkapolitiikka

"Tupakoinnin lopettaminen on todella helppoa. Minäkin olen tehnyt sen jo ainakin tuhat kertaa", totesi Mark Twain.

Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva terveysriski Euroopan unionissa. Tupakka on yleisin ennenaikaisen kuoleman syy EU:ssa ja aiheuttaa lähes 700 000 kuolemantapausta vuosittain. Noin 50 % tupakoitsijoista kuolee ennenaikaisesti (keskimäärin 14 vuotta aikaisemmin kuin tupakoimattomat).

Lisäksi tupakoitsijat sairastavat keskimääräistä enemmän. Tupakoinnista aiheutuu erilaisia syöpiä, sydän- ja verisuonitauteja sekä hengitystiesairauksia ja kaiken kaikkiaan enemmän ongelmia kuin alkoholista, huumeista, korkeasta verenpaineesta, liikapainosta tai korkeasta kolesterolista.

Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta tupakoitsijoiden määrä on EU:ssa edelleen korkea: 28 % koko väestöstä ja 29 % nuorista (15–24-vuotiaat) tupakoi.

EU:n toimet

EU ja sen jäsenmaat ovat torjuneet tupakointia monin tavoin, muun muassa lainsäädännön, suositusten ja tiedotuskampanjoiden avulla.

Esimerkkejä tupakoinnin torjuntatoimista:

Kansanterveysnäkökulmasta toimien tavoitteena on suojata kansalaisia tupakoinnin ja muun tupakan käytön haitallisilta vaikutuksilta, myös passiiviselta tupakoinnilta. Keskeisenä pyrkimyksenä on auttaa tupakoitsijoita vähentämään polttamista ja ehkäistä tupakoinnin aloittaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten tupakointiin, sillä tupakka on riippuvuutta aiheuttava aine ja 94 % tupakoitsijoista aloittaa polttamisen alle 25-vuotiaina.

Tupakkatuotteet

Koska tupakkatuotteiden kauppa on erittäin kansainvälistä ja eri maiden lainsäädännöissä saattaa olla eroavuuksia, tarvitaan EU:n laajuisia sääntöjä. Niillä varmistetaan, että kuluttajansuoja on yhtäläinen kaikkialla EU:ssa. Uutta tupakkatuotedirektiiviä, jolla säännellään tupakan ja vastaavien tuotteiden valmistusta, alettiin soveltaa EU-maissa 20.5.2016.

Kansainvälinen yhteistyö

EU pyrkii vähentämään tupakan kulutusta myös maailmanlaajuisesti kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa. EU-maat ja Euroopan komissio ovat tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen aktiivisia sopimuspuolia. Tämän Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen sopimuksen tavoitteena on vähentää tupakoinnin terveydellisiä ja taloudellisia haittavaikutuksia.