Тютюнопушене

Политика

„Най-лесното нещо на света е да откажеш пушенето. Аз самият съм го правил хиляди пъти.“, Марк Твен

Тютюнопушенето е най-големият риск за здравето в Европейския съюз, който може да бъде избегнат. То е най-значимата причина за преждевременна смърт в ЕС, като на него се дължат почти 700 000 смъртни случая всяка година. Около 50% от пушачите умират преждевременно (средно 14 години по-рано).

Освен това пушачите прекарват повече години от живота си в лошо здраве. Много видове ракови, сърдечносъдови и респираторни заболявания са свързани с тютюнопушенето, което причинява повече проблеми от алкохола, наркотиците, високото кръвно налягане, наднорменото тегло или високия холестерол.

Въпреки значителния напредък през последните години броят на пушачите в ЕС остава висок — 28% от цялото население и 29% от европейците на възраст 15 — 24 години.

Приоритети на политиката

За да се справят с това положение, Европейският съюз и страните членки предприемат различни мерки за контрол на тютюневите изделия под формата на законодателство, препоръки и информационни кампании.

Мерките включват:

От гледна точка на общественото здраве мерките имат за цел защита на гражданите от вредните последици от тютюнопушенето и останалите форми на употреба на тютюневи изделия, включително от пасивното пушене. Може би най-важното е, че с тях се помага на хората да се откажат от тютюнопушенето или въобще да не започват да пушат. Особено внимание се обръща на пушенето сред младежите, тъй като тютюневите изделия водят до пристрастяване, а 94% от пушачите започват да пушат, преди да навършат 25 години.

Тютюневи изделия

Необходими са общоевропейски правила за тютюневите изделия поради значителната трансгранична търговия с тях и различията между националните законодателства. С правилата се осигурява еднаква защита за всички потребители в ЕС. Новата Директива за тютюневите изделия, която се отнася до производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях продукти, започна да се прилага в страните от ЕС от 20 май 2016 г.

В международен план

ЕС също така работи със своите международни партньори за намаляване на тютюнопушенето в световен мащаб. Страните от ЕС и Европейската комисия са активни партньори по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна — правно обвързващ международен договор, който има за цел намаляване на вредните последици от употребата на тютюневи изделия за здравето и икономиката.