Tobak

Andra EU-initiativ

Åtgärder mot rökning handlar inte bara om folkhälsopolitik.

  • Höga tobaksskatter är ett väldigt effektivt sätt att minska tobaksbruket, särskilt bland unga. Genom direktiv 2010/12/EU om punktskatt på tobak ändras strukturen och skattesatserna för punktskatter just för att förbättra folkhälsan.
  • Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utreder olaglig tobakshandel. Länderna går inte bara miste om skatteintäkter. Den olagliga handeln motverkar också tobakspolitiken eftersom olagliga tobaksvaror ofta är billigare. Detta är inte bra för folkhälsan. Ett internationellt protokoll om olaglig tobakshandel antogs inom ramen för WHO:s tobakskonvention år 2012. Det ratificerades av EU den 24 juni 2016.
  • Tobaksstödet var tidigare en viktig men kontroversiell jordbrukspolitisk fråga i EU. Av folkhälsoskäl har direktstödet till tobaksodlarna fasats ut.