Tabak

Iné činnosti EÚ

Politiky v oblasti verejného zdravia nie sú jediným nástrojom na boj proti fajčeniu:

  • vysoké dane z tabakových výrobkov sú veľmi účinným prostriedkom pri obmedzovaní spotreby tabaku, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí. Smernicou 2010/12/EÚ o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa mení štruktúra a sadzby dane, pričom sa zohľadňujú ciele v oblasti verejného zdravia.
  • Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vyšetruje nelegálny obchod s tabakovými výrobkami. Nezákonní obchodníci pripravujú vlády o obrovské daňové príjmy, poškodzujú čestných obchodníkov a predávajú pod cenu. Zvyšujú tak dostupnosť tabakových výrobkov, čo má negatívny vplyv na verejné zdravie. V kontexte rámcového dohovoru o kontrole tabaku WHO bol v roku 2012 prijatý medzinárodný protokol o nezákonnom obchodovaní s tabakovými výrobkami. EÚ túto novú medzinárodnú zmluvu ratifikovala 24. júna 2016.
  • Dotácie na tabak boli v minulosti významnou a zároveň kontroverznou časťou poľnohospodárskej politiky EÚ. V záujme verejného zdravia sa ich priame poskytovanie postupne ukončilo.