Tutun

Alte activități ale UE

Politicile de sănătate publică nu sunt singura modalitate prin care se poate lupta împotriva consumului de tutun:

  • Nivelul ridicat al taxelor pe produsele din tutun constituie un element foarte eficient de reducere a numărului de fumători, având un impact deosebit de puternic mai ales în cazul tinerilor. Directiva 2010/12/UE privind structura și nivelurile accizelor la tutun a fost adoptată pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor în materie de sănătate publică.
  • Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) investighează cazurile de comercializare ilegală a tutunului. Contrabandiștii privează guvernele de venituri fiscale semnificative și aduc prejudicii comercianților cinstiți. Ei vând produsele din tutun mai ieftin, făcându-le astfel mai accesibile, ceea ce are un efect negativ asupra sănătății publice. Un Protocol internațional privind comerțul ilegal cu produse din tutun a fost negociat și adoptat în 2012 în baza Convenției-cadru a OMS pentru controlul tutunului. Acest nou tratat internațional a fost ratificat de UE la data de 24 iunie 2016.
  • Subvențiile pentru tutun au reprezentat, la un moment dat, o parte importantă dar controversată a politicii agricole a UE. În interesul sănătății publice, subvențiile directe pentru tutun au fost eliminate.