Wyroby tytoniowe

Inne działania UE

Polityka dotycząca zdrowia publicznego nie jest jedynym sposobem na zaradzenie problemom związanym z konsumpcją tytoniu: