Tabak

Andere activiteiten van de EU

Volksgezondheidsbeleid is niet de enige manier om het tabaksgebruik aan te pakken:

  • Hoge belastingen op tabaksproducten zijn bijzonder effectief in de strijd tegen tabaksgebruik, met name bij jongeren. Met Richtlijn 2010/12/EU over accijnzen op tabak zijn de structuur en de bedragen van de accijnzen veranderd met het oog op de volksgezondheid.
  • Het Europese bureau voor fraudebestrijding (OLAF) doet onderzoek naar illegale handel in tabaksproducten. Door illegale handel lopen overheden enorm veel belastinginkomsten mis en worden eerlijke handelaren benadeeld. Bovendien zijn die illegale tabaksproducten goedkoper, wat slecht is voor de volksgezondheid. Binnen de kaderovereenkomst van de WHO over tabaksbestrijding is in 2012 een protocol op dit gebied goedgekeurd. De EU ratificeerde dit nieuwe internationale verdrag op 24 juni 2016.
  • Subsidies op tabak waren ooit een belangrijk maar controversieel onderdeel van het EU-landbouwbeleid. In het belang van de volksgezondheid zijn de rechtstreekse subsidies afgeschaft.