Tobak

Andre EU-aktiviteter

Folkesundhedspolitikker er ikke den eneste måde at tackle tobaksrygning på:

  • Høje afgifter på tobaksvarer er et yderst effektivt middet til at mindske tobaksforbruget og har særlig stor virkning blandt unge. Direktiv 2010/12/EU om punktafgifter på tobak ændrer afgifternes struktur og størrelse med et sundhedsmæssigt mål for øje.
  • Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) undersøger ulovlig handel med tobak. Den ulovlige handel betyder, at medlemslandene snydes for store skatteindtægter, at ærlige forhandlere underbydes – og at tobak sælges til en lavere pris, hvilket gør tobaksvarer mere tilgængelige med negativ virkning for folkesundheden. Under WHO's rammekonvention om tobakskontrol blev der i 2012 forhandlet og vedtaget en international protokol om ulovlig handel med tobaksvarer. Denne nye internationale traktat blev ratificeret af EU den 24. juni 2016.
  • Tobaksstøtte var engang en vigtig men kontroversiel del af EU's landbrugspolitik. Af sundhedsmæssige årsager er den direkte tobaksstøtte nu afskaffet.