Tabák

Další činnost EU

Kromě politických nástrojů existují i další způsoby, jak lze kuřáky od jejich návyku odradit:

  • Velmi účinné je například vyšší zdanění tabákových výrobků, jež dobře funguje zejména u mladých lidí. Strukturu a výši daňových sazeb ku prospěchu veřejného zdraví aktualizuje směrnice č. 2010/12/EU o tabákové dani.
  • Černý trh s tabákovými výrobky prošetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Členské státy vinou této činnosti přicházejí o obrovské částky na daních a poctiví obchodníci jsou znevýhodněni – na černém trhu jsou tabákové výrobky prodávány levněji a jsou tak cenově dostupnější, což má negativní dopad na veřejné zdraví. Jako součást Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku byl v roce 2012 sjednán a přijat Mezinárodní protokol o nezákonném obchodu s tabákovými výrobky. Tuto novou mezinárodní smlouvu ratifikovala EU 24. června 2016.
  • Dotace na tabák bývaly důležitou, avšak kontroverzní součástí zemědělské politiky EU. V zájmu veřejného zdraví byly zrušeny.