Tobak

EU-kampanjer mot rökning

Nästan var tredje europé röker, och rökning är fortfarande den största enskilda orsaken till dödsfall och sjukdomar som går att förebygga. Över hälften av rökarna har försökt sluta och var femte har lyckats.

Utöver de allmänna åtgärderna mot tobak har EU-kommissionen länge arbetat med förebyggande åtgärder och hjälp att sluta röka.

De senaste åren har man drivit flera initiativ mot rökning. År 2009 uppskattade man rökningens totala kostnader för samhället till 544 miljarder euro , men alla rökare som slutar bidrar till att lätta på trycket på hälso- och sjukvården och ekonomierna i EU.

Ex-rökare är ostoppbara (2014–2016)

Med den senaste upplagan av ”Ex-rökare är ostoppbara”  är vi fast beslutna att hjälpa 25–34-åringar att sluta röka genom att visa på fördelarna med ett rökfritt liv och ge dem verktyg för att lyckas. De som slutar kan räkna med bättre hälsa och välmående, mer pengar att röra sig med och i slutändan en bättre livskvalitet.

Ex-rökare är ostoppbara (2011–2013)

Den här upplagan av ”Ex-rökare är ostoppbara”  uppmuntrade och hjälpte rökare att sluta. Kampanjen upplyste om farorna med tobak och bidrog till EU-kommissionens långsiktiga mål om ett rökfritt Europa.

Help – För ett liv utan tobak (2005–2010)

Den tidigare kampanjen Help – För ett liv utan tobak (2005–2010)  handlade om förebyggande åtgärder, sluta röka-råd och passiv rökning, och vände sig till unga mellan 15 och 25 år.