Tabak

Protitabakové kampane EÚ

V Európe dnes fajčí 26 % obyvateľstva a fajčenie je v EÚ aj naďalej hlavnou príčinou úmrtí a ochorení, ktorým sa dá predchádzať. 59 % fajčiarov sa už niekedy pokúsilo prestať fajčiť, 20 % sa to podarilo.

Okrem kontroly tabaku v širšom zmysle má Európska komisia za sebou bohatú činnosť v oblasti prevencie a odvykania od fajčenia.

V uplynulých rokoch sa v Európe podniklo množstvo iniciatív na riešenie problémov súvisiacich s konzumáciou tabaku. Celkové náklady európskej spoločnosti spojené s fajčením sa v roku 2009 odhadovali na sumu 544 mld. EUR , takže každý fajčiar, ktorý prestane fajčiť, pomôže znížiť finančnú záťaž, ktorú fajčenie spôsobuje európskym systémom zdravotnej starostlivosti a ekonomikám.

Exfajčiari sú nezastaviteľní (2014 – 2016)

Posledná časť kampane Exfajčiari sú nezastaviteľní  sa ešte viac zamerala na pomoc fajčiarom vo veku 25 – 34 rokov, aby si uvedomili mnohé výhody života bez fajčenia. Kampaň im poskytla rôzne nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. Ľudia, ktorí sa rozhodnú prestať fajčiť, si zlepšia zdravie a pocit pohody, ušetria viac peňazí a budú mať vyššiu kvalitu života.

Exfajčiari sú nezastaviteľní (2011 – 2013)

Táto časť kampane Exfajčiari sú nezastaviteľní  nabádala ľudí, aby prestali s fajčením a pomáhala im s odvykaním. Kampaň zvýšila povedomie o nebezpečenstvách tabaku a prispela k dlhodobému cieľu Európskej komisie, ktorým je Európa bez cigaretového dymu.

HELP – Za život bez tabaku (2005 – 2010)

Predchádzajúca kampaň HELP – Za život bez tabaku  sa v rokoch 2005 až 2010 zameriavala na prevenciu, odvykanie od fajčenia a pasívne fajčenie. Cieľovou skupinou boli mladí Európania vo veku 15 – 25 rokov.