Tabak

EU-campagnes tegen roken

26% van de Europeanen rookt en roken blijft de grootste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden in de EU. 59% van de rokers heeft geprobeerd om te stoppen, 20% is erin geslaagd.

Naast de strijd tegen tabaksgebruik in het algemeen, heeft de Europese Commissie in het verleden al vaak actie ondernomen voor de preventie van en het stoppen met roken.

De laatste jaren zijn er initiatieven ontwikkeld om het tabaksgebruik in heel Europa aan te pakken. De totale kosten van het roken voor de Europese samenleving werden in 2009 geraamd op zo'n 544 miljard  euro, dus iedere roker die stopt, verlaagt de financiële lasten voor de Europese gezondheidszorg en de economie.

Ex-rokers zijn niet te stoppen (2014-2016)

De laatste campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen"  probeerde meer dan ooit de 25- tot 34-jarigen te overtuigen om te stoppen, door te laten zien dat een leven zonder roken veel voordelen heeft, en door de nodige handvatten te geven: je bent gezonder, je voelt je beter, je hebt meer geld te besteden en de kwaliteit van je leven gaat erop vooruit als je stopt met roken.

Ex-rokers zijn niet te stoppen (2011-2013)

Ook de vorige campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen"  was erop gericht Europeanen ervan te overtuigen om te stoppen met roken, en bood hun daarbij ook hulp. De gevaren van tabak werden opnieuw onder de aandacht gebracht om bij te dragen tot de langetermijndoelstelling van de Europese Commissie: een rookvrij Europa.

HELP - Voor een rookvrij leven (2005-2010)

De eerste campagne "HELP - Voor een rookvrij leven" , die van 2005 tot 2010 liep, was gericht op rookpreventie, stoppen met roken en passief roken. De doelgroep waren toen de 15- tot 25-jarigen.