Tupakka

EU:n tupakanvastaiset kampanjat

Eurooppalaisista 26 % tupakoi, ja tupakointi on edelleen suurin yksittäinen ehkäistävissä oleva kuolin- ja sairastumissyy EU:ssa. 59 % tupakoitsijoista on yrittänyt lopettaa tupakoinnin, 20 % on onnistunut.

Yleisen tupakkapolitiikan ohjauksen lisäksi Euroopan komissio on toteuttanut erilaisia toimia, joilla tuetaan tupakoinnin ehkäisyä ja lopettamista.

Viime vuosina toteutetuilla hankkeilla on haluttu kiinnittää huomiota ja löytää ratkaisuja tupakointiin liittyviin ongelmiin Euroopassa. Tupakoinnin yhteiskunnalle aiheuttamien kokonaiskustannusten määräksi EU:ssa on vuonna 2009 arvioitu 544 miljardia . Jokainen tupakoitsija, joka lopettaa tupakanpolton, auttaa siis lievittämään EU:n terveydenhuoltojärjestelmille ja kansantaloudelle aiheutuvaa taakkaa.

Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään (2014-2016)

Viimeisimmän "Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään"  -kampanjan kohderyhmäksi valittiin erityisesti 25–34-vuotiaat tupakoitsijat, joille esiteltiin savuttoman elämäntavan hyviä puolia ja autettiin lopettamaan tupakointi. Tupakoinnin lopettaminen edistää terveyttä ja hyvinvointia, säästää rahaa ja kaiken kaikkiaan parantaa elämänlaatua.

Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään (2011-2013)

Tällä "Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään"  -kampanjalla kannustettiin ja autettiin tupakoijia lopettamaan tupakanpoltto. Sillä tiedotettiin tupakoinnin vaaroista ja Euroopan komission pitkän aikavälin tavoitteesta, että EU:sta tulisi savuton.

HELP – Elämä ilman tupakkaa (2005–2010)

"HELP – Elämä ilman tupakkaa " -kampanjassa (2005–2010) keskityttiin tupakoinnin ehkäisyyn ja lopettamiseen sekä passiivisen tupakoinnin torjuntaan. Kohderyhmänä olivat 15–25-vuotiaat nuoret.