Tubakas

ELi suitsetamisvastased kampaaniad

26% eurooplastest suitsetab. Suitsetamine on jätkuvalt peamine välditav surma ja haigestumise põhjus ELis. 59% suitsetajatest on proovinud sellest loobuda, 20%-l on see õnnestunud.

Euroopa Komisjon on teinud suitsetamise ennetamise ja sellest loobumise ning laiemalt ka tubakatoodete tarbimise piiramise valdkonnas pikaajalist tööd.

Viimastel aastatel on välja töötatud mitmeid algatusi, et lahendada tubaka tarbimisega seotud probleeme kogu Euroopas. Suitsetamise kogukulu ELi ühiskonnale oli 2009. aastal hinnanguliselt 544 miljardit eurot , seega aitab iga suitsetamisest loobuja kaasa Euroopa tervishoiusüsteemide ja majanduse finantskoormuse vähendamisele.

Ekssuitsetajad on peatamatud (2014–2016)

Viimane kampaania „Ekssuitsetajad on peatamatud“  keskendus rohkem kui kunagi varem 25–34-aastaste suitsetamisest loobumise toetamisele, muutes nad teadlikuks suitsuvaba eluviisi paljudest eelistest ning võimaldades neile vahendi selle eesmärgi saavutamiseks. Suitsetamisest loobujaid ootab ees parem tervis ja heaolu, suurem sissetulek ning sellest tulenevalt ka parem elukvaliteet.

Ekssuitsetajad on peatamatud (2011–2013)

Eelmine kampaania „Ekssuitsetajad on peatamatud”  julgustas inimesi suitsetamisest loobuma ja aitas neil seda eesmärki saavutada. Selle raames suurendati inimeste teadlikkust tubakatoodete ohtlikkusest ning kampaania aitas kaasa Euroopa Komisjoni pikaajalise eesmärgi – suitsuvaba Euroopa – saavutamisele.

HELP – Elagem tubakata (2005–2010)

Kampaania „HELP – Elagem tubakata“  raames, mis korraldati ajavahemikul 2005–2010, keskenduti suitsetamise ennetamisele, suitsetamisest loobumisele ja passiivsele suitsetamisele. Sihtrühmaks olid 15–25-aastased noored eurooplased.