Κάπνισμα

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Αντικαπνιστικές εκστρατείες της ΕΕ

Το 26% των Ευρωπαίων καπνίζει και το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι η συχνότερη αιτία θανάτου και ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Το 59% των καπνιστών έχει δοκιμάσει να κόψει το κάπνισμα, αλλά μόνο το 20% το κατάφερε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέραν της δραστηριοποίησής της στον έλεγχο του καπνού γενικότερα, έχει παράδοση στον τομέα της πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί σε όλη την Ευρώπη πρωτοβουλίες με στόχο την καταπολέμηση του καπνίσματος. Το συνολικό κόστος του καπνίσματος στην ΕΕ υπολογίστηκε σε 544 δισ. ευρώ το 2009 . Συνεπώς κάθε καπνιστής που αποφασίζει να κόψει το κάπνισμα συμβάλλει στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των οικονομιών της Ευρώπης.

Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα (2014-2016)

Η τελευταία έκδοση της εκστρατείας «Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα»  επεδίωκε περισσότερο από ποτέ να βοηθήσει τους καπνιστές ηλικίας 25-34 ετών να κόψουν το κάπνισμα, τονίζοντάς τους τα πολλά πλεονεκτήματα μιας ζωής χωρίς κάπνισμα και παρέχοντάς τους τα μέσα για να κόψουν το κάπνισμα. Καλύτερη υγεία και ευεξία, εξοικονόμηση χρημάτων και τέλος καλύτερη ποιότητα ζωής είναι αυτά που κερδίζουν όσοι εγκαταλείπουν το τσιγάρο.

Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα (2011-2013)

Αυτή η έκδοση της εκστρατείας «Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα»  ενθάρρυνε τους πολίτες να κόψουν το κάπνισμα και τους βοηθούσε να το καταφέρουν. Αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος και συνέβαλε στον μακροπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα.

HELP — Για μια ζωή χωρίς κάπνισμα (2005-2010)

Η προηγούμενη εκστρατεία, «HELP – Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο », που διήρκεσε από το 2005 ως το 2010, εστίαζε κυρίως στην πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς και στο παθητικό κάπνισμα και απευθυνόταν στους νέους της Ευρώπης ηλικίας 15 μέχρι 25 ετών.