Tobak

EU's antirygekampagner

26 % af Europas befolkning ryger, og i EU er rygning fortsat den største enkeltårsag til dødsfald og sygdomme, der kan forebygges. 59 % af alle rygere har forsøgt at stoppe, og 20 % har haft held med det.

Europa-Kommissionen har udover at arbejde med tobakskontrol generelt også arbejdet med forebyggelse af rygning og rygestop.

I de forgangne år har den udviklet en række initiativer for at bekæmpe problemet med tobaksforbrug i Europa. Den samlede omkostning ved rygning for samfundet blev skønnet til 544 mia. euro i EU i 2009 , og enhver ryger, der stopper, er således med til at lette den økonomiske byrde for Europas sundhedssystemer og økonomier.

Eksrygere er ikke til at stoppe (2014-2016)

Den sidste udgave af "Eksrygere er ikke til at stoppe"  var mere end nogen sinde opsat på at hjælpe de 25- til 34-årige rygere med at kvitte tobakken ved at få dem til at se de mange fordele ved et røgfrit liv og give dem et værktøj, der kunne hjælpe dem med at nå det. Bedre helbred og velvære, flere penge mellem hænderne og i sidste ende bedre livskvalitet er det, der venter dem, der vælger at kvitte tobakken.

Eksrygere er ikke til at stoppe (2011-2013)

Den første udgave af "Eksrygere er ikke til at stoppe"  opfordrede rygere til at stoppe og tilbød dem hjælp til det. Den udbredte kendskabet til farerne ved rygning og bidrog til EU-Kommissionens langsigtede mål om et røgfrit Europa.

HJÆLP – til et liv uden tobak (2005-2010)

Den tidligere kampagne, "HJÆLP – til et liv uden tobak" , der løb fra 2005 til 2010, fokuserede på forebyggelse af rygning, rygestop og passiv rygning, og havde unge europæere mellem 15 og 25 som målgruppe.