Tabák

Protikuřácké kampaně EU

V Evropě dnes kouří 26 % obyvatelstva a kouření je v EU nejčastější příčinou úmrtí, kterým lze zabránit. 59 % kuřáků se již někdy pokusilo s kouřením přestat, 20 % se to podařilo.

Kromě kontroly tabáku v obecném slova smyslu se Evropská komise již delší dobu zabývá i prevencí a odvykání kouření.

Problému konzumace tabáku v Evropě se v posledních letech věnovalo několik iniciativ. Celkové škody, které kouření evropské společnosti způsobí, se v roce 2009 odhadovaly na 544 miliardy eur . Každý, kdo s kouřením přestane, tak pomůže snížit náklady, které v důsledku kouření vznikají zdravotním systémům a ekonomikám EU obecně.

Ex-kuřáci jsou nezastavitelní (2014-2016)

Poslední kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“  oslovuje kuřáky ve věku 25 až 34, které chce přesvědčit o tom, že život bez cigaret má spoustu výhod: budou se cítit lépe, ušetří peníze, které dnes utratí za cigarety... Zkrátka se jim bude v mnoha ohledech žít lépe. Součástí kampaně je i nástroj, který jim s odvykáním pomůže.

Ex-kuřáci jsou nezastavitelní (2011-2013)

Tento běh kampaně „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“  motivoval kuřáky k tomu, aby s kouřením přestali, a pomáhal jim s odvykáním. Díky kampani se podařilo zvýšit povědomí lidí o nebezpečích kouření. Evropská komise je tak blíže svému dlouhodobému cíli „nekuřácké Evropy“.

HELP – Za život bez tabáku (2005–2010)

Předchozí kampaň „HELP – Za život bez tabáku “, která byla realizována v letech 2005–2010, se věnovala prevenci kouření, odvykání a pasivnímu kouření a zaměřovala se na věkovou skupinu od 15 do 25 let.