Kajenje

Prepoved čezmejnega oglaševanja in sponzoriranja tobačnih izdelkov

Oglaševanje tobačnih izdelkov na več načinov povečuje porabo, zlasti s spodbujanjem kajenja pri otrocih in mladih. Spodbuja tudi kadilce k pogostejšemu kajenju, zmanjšuje motivacijo kadilcev za opuščanje kajenja, spodbuja nekdanje kadilce k ponovnemu kajenju in ustvarja okolje, v katerem se zdi uživanje tobačnih izdelkov normalno in sprejemljivo, opozorila o škodljivosti za zdravje pa izgubijo svoj pomen.

Direktiva o oglaševanju tobačnih izdelkov (2003/33/ES) v celotni EU prepoveduje čezmejno oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov v vseh medijih, razen na televiziji. Prepoved zadeva tiskane medije, radio, internet in sponzorstvo dogodkov, ki zajemajo več držav članic, npr. olimpijskih iger in tekem formule ena. Na takšnih dogodkih je prepovedano brezplačno razdeljevanje tobačnih izdelkov. Prepoved zajema oglaševanje in sponzoriranje s ciljem oz. neposrednim ali posrednim učinkom promocije tobačnega izdelka.

Oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov na televiziji je bilo prepovedano že leta 1989 z direktivo o televiziji brez meja (89/552/ES). To direktivo je marca 2010 nadomestila direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (2007/65/ES), ki prepoved razširja na vse oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil, vključno s promocijskim umeščanjem izdelkov.

Evropska komisija je maja 2008 objavila poročilo o izvajanju direktive o oglaševanju tobačnih izdelkov 

Priporočilo Sveta 2003/54/ES o preprečevanju kajenja in o pobudah za izboljšanje nadzora nad tobakom ureja druge oblike promocije tobačnih izdelkov. Državam članicam priporoča, da prepovejo: uporabo imena znamk tobačnih izdelkov za netobačne izdelke in storitve, uporabo promocijskih izdelkov in brezplačnih vzorcev tobačnih izdelkov, uporabo in oglaševanje načinov pospeševanja prodaje, denimo popustov, brezplačnih daril, bonusov ali možnosti sodelovanja v promocijskem natečaju ali igri, uporabo oglaševalskih panojev, plakatov in drugih notranjih ali zunanjih tehnik oglaševanja (denimo oglasov na avtomatih za prodajo tobačnih izdelkov), oglaševanje v kinematografih in vse druge oblike oglaševanja, sponzorstva ali praks, ki neposredno ali posredno spodbujajo uporabo tobačnih izdelkov.

Na mednarodni ravni 13. člen okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobačnimi izdelki ureja obveznosti podpisnic glede prepovedi ali omejevanja oglaševanja, promocije in sponzorstva tobačnih izdelkov. Na konferenci podpisnic te konvencije so julija 2007 ustanovili delovno skupino, ki razvija celosten okvir smernic o izvajanju 13. člena konvencije in za dopolnitev teh smernic pripravlja priporočila glede osnovnih elementov protokola o čezmejnem oglaševanju, promociji in sponzoriranju.


Sporočila za medije o kršitvah

puščicaUkrep Komisije proti državam članicam, ki so prekršile prepoved sponzoriranja tobačnih izdelkov
puščicaOglaševanje tobačnih izdelkov: Evropska komisija zaradi kršitev toži štiri države članice
puščicaKomisija na Sodišču EU toži Nemčijo zaradi oglaševanja tobačnih izdelkov
puščicaOglaševanje tobačnih izdelkov: Evropska komisija zaradi kršitev toži dve državi članici EU


Zadeva C-380/03 – Zvezna republika Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba – Približevanje zakonodaje – Direktiva 2003/33/ES – Oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov – Razglasitev ničnosti členov 3 in 4 – Izbira pravne podlage – Načelo sorazmernosti)

puščicaPovzetek sodbe


Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom

puščicaOkvirna konvencija o nadzoru nad tobakom Svetovne zdravstvene organizacije