Tutun

Interzicerea publicității și sponsorizării transfrontaliere în favoarea tutunului

Publicitatea mărește consumul de tutun. Cel mai grav este faptul că îi încurajează pe copii și pe tineri să înceapă să fumeze. În același timp, îi incită pe fumători să fumeze mai mult și să nu renunțe la fumat, îi încurajează pe foștii fumători să-și reia obiceiul și creează un mediu în care consumul de tutun este considerat un lucru normal și acceptabil, iar avertismentele referitoare la sănătate nu sunt luate în seamă.

Directiva privind publicitatea pentru produsele din tutun (2003/33/CE) interzice publicitatea și sponsorizarea transfrontalieră în favoarea tutunului prin alte mijloace de comunicare în masă decât televiziunea. Interdicția este valabilă pentru presa scrisă, radio, internet și pentru sponsorizarea evenimentelor la care participă reprezentanți din mai multe state membre, cum ar fi Jocurile Olimpice și cursele de Formula 1. Distribuirea gratuită de produse din tutun este interzisă la astfel de evenimente. Interdicția se referă la publicitatea și sponsorizarea având ca scop sau efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun.

Publicitatea și sponsorizarea transfrontalieră în favoarea tutunului în mediul televizat a fost interzisă încă din 1989, prin directiva „Televiziune fără frontiere” (89/552/CEE). Aceasta a fost înlocuită prin Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (2007/65/CE), adoptată în martie 2010, care extinde sfera de aplicare a interdicției la toate formele de comunicare comercială audiovizuală, inclusiv plasarea de produse.

În mai 2008, Comisia a publicat un raport pe tema punerii în aplicare a Directivei privind publicitatea pentru produsele din tutun 

Recomandarea 2003/54/CE a Consiliului privind prevenirea fumatului și inițiativele de îmbunătățire a controlului tutunului acoperă alte forme de promovare a tutunului. Aceasta le recomandă statelor membre să interzică: utilizarea numelor mărcilor de tutun pe alte produse sau în cadrul altor servicii, utilizarea materialelor promoționale și a mostrelor de tutun, utilizarea și comunicarea promovării vânzărilor (ex. reduceri, cadouri, prime sau oportunități de participare la un concurs promoțional sau la un joc, utilizarea panourilor publicitare, a afișelor și a altor tehnici de publicitate interioară sau exterioară (ex. publicitatea pe distribuitoarele automate de produse din tutun), publicitatea în cinematografe și orice alte forme de publicitate, sponsorizare sau orice activitate având intenția directă sau indirectă de a promova produse din tutun.

La nivel internațional, articolul 13 din Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului (CCCT) stabilește obligațiile părților semnatare de a interzice sau limita publicitatea, promovarea și sponsorizarea în favoarea tutunului. În iulie 2007, Conferința părților la convenție a decis să creeze un grup de lucru care să elaboreze orientări detaliate privind punerea în aplicare a articolului 13 din convenție și să prezinte recomandări cu privire la câteva elemente centrale ale unui protocol privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea transfrontalieră, protocol care ar urma să vină în completarea orientărilor.


Comunicate de presă privind cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

săgeatăComisia ia măsuri împotriva statelor membre care încalcă interdicția sponsorizării în favoarea tutunului
săgeatăPublicitate la tutun: Comisia Europeană ia măsuri împotriva a patru state membre care nu și-au îndeplinit obligațiile
săgeatăPublicitate la tutun: Comisia trimite Germania în fața Curții Europene de Justiție
săgeatăPublicitate la tutun: Comisia Europeană ia măsuri împotriva a două state membre care nu și-au îndeplinit obligațiile


Cauza C-380/03 - Republica Federală Germania/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (Acțiunea în anulare – Apropiere a legislației – Directiva 2003/33/CE – Publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun – Anularea articolelor 3 și 4 – Alegerea temeiului juridic – Principiul proporționalității)

săgeatăRezumatul hotărârii


Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului

săgeatăConvenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului