Tabakk

Projbizzjoni fuq ir-reklamar u l-isponsorizzazzjoni transkonfinali tat-tabakk

Ir-reklamar tat-tabakk iżid il-konsum b’diversi modi, l-aktar billi jħeġġeġ lit-tfal u ż-żgħażagħ biex jibdew ipejpu. Iħeġġeġ ukoll lil dawk li jpejpu biex iżidu l-konsum, inaqqas il-motivazzjoni ta' dawk li jixtiequ jieqfu jpejpu, iħeġġeġ lil min kien ipejjep qabel biex jerġa’ jibda jpejjep u joħloq ambjent fejn l-użu tat-tabakk huwa meqjus bħala familjari u aċċettabbli u t-twissijiet dwar is-saħħa jiddgħajfu.

Id-Direttiva dwar ir-Reklamar tat-Tabakk (2003/33/KE) tistabbilixxi projbizzjoni fuq ir-reklamar u l-isponsorizzazzjoni transkonfinali tat-tabakk f'midja minbarra t-televixin. Il-projbizzjoni tkopri l-midja stampata, ir-radju, l-internet u l-isponsorizzazzjoni ta’ avvenimenti li jinvolvu diversi Stati Membri, bħal-Logħob Olimpiku u tlielaq tal-Formula Wieħed. Id-distribuzzjoni b’xejn tat-tabakk hi pprojbita f’avvenimenti bħal dawn. Il-projbizzjoni tkopri r-reklamar u l-isponsorizzazzjoni bl-għan jew l-effett dirett jew indirett tal-promozzjoni ta’ prodott tat-tabakk.

Ir-reklamar u l-isponsorizzazzjoni tat-tabakk fuq it-televixin diġà kienu pprojbiti fl-1989 bid-Direttiva Televiżjoni Mingħajr Fruntieri (89/552/KEE). Din id-Direttiva issa ħaditilha postha d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva (2010/13/UE) adottata li testendi l-applikazzjoni ta' din il-projbizzjoni għall-forom kollha ta' komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi, inkluż it-tqegħid ta' prodotti. Aktar informazzjoni dwar id-Direttiva tinsab hawn.

F'Mejju 2008 l-Kummissjoni ppubblikat Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Reklamar tat-Tabakk 

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2003/54/KE) dwar il-Prevenzjoni tat-Tipjip u dwar l-Inizjattivi biex jitjieb il-kontroll tat-tabakk tkopri forom oħra ta' promozzjoni tat-tabakk. Tirrakkomanda lill-Istati Membri li jipprojbixxu l-użu ta’ ismijiet ta’ prodotti tat-tabakk fuq prodotti jew servizzi mhux tat-tabakk; l-użu ta’ oġġetti promozzjonali u kampjuni tat-tabakk, l-użu u l-komunikazzjoni ta’ promozzjoni tal-bejgħ, bħal skont, rigal, primjum jew opportunità li wieħed jipparteċipa f’konkors jew logħba promozzjonali; l-użu ta’ kartelluni pubbliċitarji, posters u tekniki ta’ reklamar ta’ ġewwa jew ta’ barra oħrajn (bħal reklamar tat-tabakk fuq id-distributuri awtomatiċi); l-użu ta’ reklamar fiċ-ċinema u kwalunkwe forma oħra ta’ reklamar, sponsorizzazzjoni jew prattiki direttament jew indirettament indirizzati għall-promozzjoni tal-prodotti tat-tabakk.

Fil-livell internazzjonali l-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk tad-WHO (FCTC) jistabbilixxi l-obbligi tal-Partijiet biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu r-reklamar, il-promozzjoni u l-isponsorizzazzjoni tat-tabakk. F’Lulju 2007, fil-Konferenza tal-Partijiet taħt din il-Konvenzjoni ġie deċiż li jiġi stabbilit grupp ta’ ħidma bil-kompitu li jiżviluppa abbozz komprensiv ta’ linji gwida dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni u li jippreżenta rakkomandazzjonijiet dwar elementi ewlenin ta’ protokoll dwar ir-reklamar, il-promozzjoni u l-isponsorizzazzjoni transkonfinali, li għandu jkun komplementari għal dawn il-linji gwida.


Stqarrijiet għall-istampa dwar każijiet ta’ ksur

arrowIl-Kummissjoni tieħu azzjoni kontra Stati Membri li jiksru l-projbizzjoni ta’ sponsorizzazzjoni tat-tabakk
arrowIr-reklamar tat-tabakk: Il-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni kontra erba’ Stati Membri mhux konformi
arrowIl-Kummissjoni tirreferi l-Ġermanja lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar ir-reklamar tat-tabakk
arrowIr-reklamar tat-tabakk: Il-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni kontra żewġ Stati Membri mhux konformi


Każ C-380/03 - ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja kontra l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament – Approssimazzjoni tal-liġijiet – Direttiva 2003/33/KE – Reklamar u sponsorizzazzjoni ta' prodotti tat-tabakk – Annullament tal-Artikoli 3 u 4 – Għażla tal-bażi legali – Prinċipju tal-proporzjonalità)

arrowTaqsira tas-Sentenza


Konvenzjoni ta' qafas dwar il-kontroll fuq it-tabakk tad-WHO

arrowKonvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk tad-WHO