Dohányzás

A határokon átnyúló dohányipari reklám- és szponzorálási tevékenységek tilalma

A dohánytermékek reklámozása többféle módon növeli e termékek fogyasztását, legfőképpen azzal, hogy bátorítja a gyermekek és fiatal felnőttek rászokását a dohányzásra. Aki már dohányzik, az a reklám hatására még többet fog és még kisebb késztetést érez a leszokásra, az egykori dohányosok pedig könnyen visszaszoknak, hiszen a reklámok olyan környezetet teremtenek, amelyben a dohányzás bevett és elfogadható szokás, és amelyben elsikkadnak az egészségügyi kockázatokra utaló figyelmeztetések.

A dohánytermékek reklámozásáról szóló (2003/33/EK) irányelv az egész EU-ban megtiltotta a dohánytermékek határokon átnyúló reklámozását és a dohányipari cégek szponzori tevékenységét a televízión kívüli egyéb médiában. Ez a tilalom a nyomtatott sajtóra, a rádióra, az internetre és a több tagállamot érintő események – például olimpiai játékok, Forma–1-es versenyek – szponzorálására vonatkozik. Az ilyen rendezvényeken tilos a dohánytermékek ingyenes terjesztése. A tilalom minden olyan reklámozási és szponzorálási tevékenységre kiterjed, amely a dohánytermékek közvetlen vagy közvetett promócióját szolgálja.

A televízióban a határok nélküli televíziózásról szóló 89/552/EGK irányelv nyomán már 1989 óta tilalom vonatkozik a dohánytermékek reklámozására és a gyártók szponzorálási tevékenységére. Ezt az irányelvet felváltotta a 2010 márciusában elfogadott, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2007/65/EK irányelv, amely a fenti tilalom hatályát az audiovizuális kereskedelmi kommunikáció minden formájára, így a termékmegjelenítésre is kiterjesztette.

A Bizottság 2008 májusában közzétette a dohánytermékek reklámozásáról szóló irányelv végrehajtásáról szóló jelentését 

A dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem javítására irányuló kezdeményezésekről szóló 2003/54/EK tanácsi ajánlás a dohánytermékek promóciójának egyéb formáit is bevonja a tilalom hatálya alá. A Tanács tagállamokhoz címzett ajánlásában javasolja, hogy a tilalom terjedjen ki a dohánymárkanevek használatára a nem dohány jellegű termékek és szolgáltatások esetében; a promóciós tárgyak és dohánytermékminták használatára, illetve minden olyan eladásösztönző eszközre és kommunikációra, mint az árkedvezmények, a reklámajándékok, a jutalmak, illetve a promóciós vetélkedőkön vagy játékban való részvételi lehetőségek; a hirdetőtáblák, plakátok és egyéb beltéri vagy kültéri hirdetési technikák alkalmazására (például a dohányárusító automatákon elhelyezett hirdetésekre); a mozikban folytatott hirdetési tevékenységekre és a reklám, a szponzorálás, illetve a dohánytermékek közvetlen vagy közvetett promóciójának minden egyéb formájára.

Nemzetközi szinten a dohányzás visszaszorításáról szóló WHO-keretegyezmény 13. cikke a részes felek számára a dohánytermékek reklámozásának, eladásuk ösztönzésének és a szponzorálásnak a betiltásával vagy korlátozásával kapcsolatos kötelezettségeket állapít meg. 2007 júliusában az egyezmény részes feleinek konferenciája egy munkacsoport felállításáról határozott azzal a céllal, hogy az dolgozzon ki átfogó iránymutatás-tervezetet az egyezmény 13. cikkének végrehajtására vonatkozóan, illetve fogalmazzon meg ajánlásokat a határokon átnyúló reklám-, promóciós és szponzorálási tevékenységekről szóló (a fenti iránymutatást kiegészítő) jegyzőkönyv lényegi elemeivel kapcsolatban.


Jogsértési ügyekről kiadott sajtóközlemények

arrowA Bizottság eljárást indít a dohányipari szponzorálás tilalmát megszegő tagállamokkal szemben
arrowDohánytermékek reklámozása: az Európai Bizottság eljárást indít a szabályokat megszegő négy tagállammal szemben
arrowA Bizottság az Európai Bíróság elé idézi Németországot a dohányipari reklámok ügyében
arrowDohánytermékek reklámozása: az Európai Bizottság eljárást indít a szabályokat megszegő két uniós tagállammal szemben


C-380/03 sz. ügy - Német Szövetségi Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset – Jogszabályok közelítése – 2003/33/EK irányelv – Dohánytermékekkel kapcsolatos reklám- és szponzorálási tevékenység – 3. és 4. cikk megsemmisítése – Jogalap megválasztása – Az arányosság elve)

arrowAz ítélet összefoglalása


A dohányzás visszaszorításáról szóló WHO-keretegyezmény

arrowa dohányzás visszaszorításáról szóló WHO-keretegyezmény