Tobak

Forbud mod grænseoverskridende tobaksreklamer- og -sponsorering

Tobaksreklamer øger forbruget på flere måder, først og fremmest ved at tilskynde børn og unge til at begynde at ryge. De tilskynder også rygere til at øge deres forbrug, mindsker deres motivation til at holde op, tilskynder eksrygere til at begynde igen og skaber et miljø, hvor rygning opfattes som velkendt og acceptabelt, og hvor sundhedsadvarslerne undermineres.

Direktivet om tobaksreklamer (2003/33/EF) indeholder et forbud i hele EU mod tobaksreklamer og sponsorering i medier ud over tv. Forbuddet dækker trykte medier, radio, internet og sponsorering af arrangementer, der dækker flere EU-lande, f.eks. de olympiske lege og formel 1-løb. Ved sådanne arrangementer er det forbudt at uddele gratis tobak. Forbuddet dækker reklamer og sponsorering med det formål direkte eller indirekte at skaffe PR til et tobaksprodukt.

På tv havde tobaksreklamer og -sponsorering allerede været forbudt siden 1989 med direktivet om fjernsyn uden grænser (89/552/EØF). Dette direktiv er blevet erstattet af direktivet om audiovisuelle medietjenester (2007/65/EF) fra marts 2010, som udvidede forbuddet til at omfatte alle slags audiovisuel kommerciel kommunikation, herunder produktplacering.

I maj 2008 offentliggjorde Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet om tobaksreklamer 

Rådets henstilling (2003/54/EF) om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning dækker andre former for fremme af tobak. I henstillingen opfordres EU-landene til at forbyde brug af tobaksmærkers navne på ikke-tobaksrelaterede produkter eller tjenesteydelser, brug af PR-artikler og tobaksprøver, brug og udbredelse af salgsfremmende midler, f.eks. som rabat, gave, præmie eller mulighed for at deltage i en salgsfremmende konkurrence eller et spil, brug af reklametavler, plakater og andre inden- eller udendørs reklamemidler (f.eks. reklamer på salgsautomater for tobaksvarer), brug af reklamer i biografer og andre former for reklamering, sponsorering eller praksis, der direkte eller indirekte søger at fremme brug af tobaksprodukter.

På internationalt plan forpligter artikel 13 i Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning parterne til at forbyde eller begrænse reklamer for eller fremme af tobaksrygning og sponsorering. I juli 2007 besluttede konventionsparternes konference at nedsætte en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde et omfattende udkast til retningslinjer om gennemførelse af konventionens artikel 13 og fremsætte henstillinger om vigtige elementer i en protokol om grænseoverskridende reklamer, fremme og sponsorering, som skal komplementere disse retningslinjer.


Pressemeddelelser om overtrædelser

arrowKommissionen griber ind over for EU-lande, der overtræder forbuddet mod tobaksreklamer
arrowTobaksreklamer: Kommissionen griber ind over for fire EU-lande, der ikke overholder reglerne
arrowKommissionen indklager Tyskland for EU-Domstolen i sag om tobaksreklamer
arrowTobaksreklamer: Kommissionen griber ind over for to EU-lande, der ikke overholder reglerne


Sag - Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål - Tilnærmelse af lovgivningerne - Direktiv 2003/33/EF - Reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse - Annullation af artikel 3 og 4 - Valg af hjemmel - Proportionalitetsprincippet)

arrowResumé af afgørelsen


WHO's rammekonvention bekæmpelse af tobaksrygning

arrowWHO's rammekonvention bekæmpelse af tobaksrygning