Utvärdering av medicinska metoder

Policy

Utvärderingarna ska bedöma metoder, mediciner och teknik som används inom hälso- och sjukvården och omfattar medicinska, sociala, ekonomiska och etiska aspekter.

Syftet är att ge beslutsfattarna objektiva underlag för att utforma en säker, effektiv, patientinriktad och kostnadseffektiv hälsopolitik.

Utvärderingen ska vara öppen, objektiv, gedigen och systematisk och bygga på forskning och vetenskapliga metoder.

Exempel på medicinska metoder är diagnos-, behandlings-, rehabiliterings- och preventionsmetoder, medicinsk utrustning, läkemedel och organisations- och stödsystem för hälso- och sjukvården.

Europeiskt samarbete om utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (HTA) är en viktig del av EU-ländernas hälsopolitik. För att öka ländernas samarbete har kommissionen