Ocena zdravstvenih tehnologij

Politika

Ocenjevanje zdravstvene tehnologije je postopek, ki ocenjuje rabo znanosti in tehnologije v zdravstvu in na področju preprečevanja bolezni. Pokriva medicinska, socialna, ekonomska in etična vprašanja.

Snovalcem politike zagotavlja objektivne informacije, na podlagi katerih lahko pripravijo zdravstvene politike, ki so varne, uspešne, usmerjene v bolnika in stroškovno učinkovite.

Ocenjevanje mora biti pregledno, nepristransko, strogo in sistematično, vedno mora tudi izhajati iz raziskovalnega dela in znanstvenih metod.

Primeri zdravstvene tehnologije so denimo: diagnosticiranje in zdravljenje, medicinska oprema, zdravila, rehabilitacija in preventiva, organizacijski in podporni sistemi zdravstvenega varstva.

Evropsko sodelovanje pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije

V večini držav članic EU uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije kot pomemben podatek pri sprejemanju odločitev o zdravstvenem varstvu. Evropska komisija si prizadeva okrepiti sodelovanje med državami v zdravstvu: