Posudzovanie zdravotníckej technológie

Politika

Hodnotenie zdravotníckych technológií umožňuje posúdiť, akým spôsobom sa v zdravotnej starostlivosti a prevencii chorôb využívajú vedecké poznatky a technológie. Sú v ňom zahrnuté lekárske, sociálne, ekonomické a etické otázky.

Poskytuje tvorcom politiky objektívne informácie, aby mohli vytvárať politiky v oblasti zdravia, ktoré budú bezpečné, účinné, zamerané na pacienta a nákladovo efektívne.

Hodnotenie zdravotníckych technológií by malo byť transparentné, nestranné, spoľahlivé a systematické a zároveň pevne zakotvené vo výskume a vedeckých metódach.

Príkladmi zdravotníckych technológií sú diagnostické a liečebné metódy, lekárske prístroje, farmaceutické výrobky, rehabilitačné a prevenčné metódy, ako aj organizačné a podporné systémy, v rámci ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

Európska spolupráca pri hodnotení zdravotníckych technológií

Hodnotenie zdravotníckych technológií je dôležitou súčasťou rozhodovania v oblasti zdravia založeného na faktoch vo väčšine krajín EÚ. Na posilnenie spolupráce medzi krajinami preto Komisia:

  • zriadila v Európe stálu dobrovoľnú sieť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej cieľom je:
    • uľahčiť efektívne využívanie zdrojov určených na hodnotenie zdravotníckych technológií v Európe;
    • vytvoriť udržateľný systém slúžiaci na výmenu informácií o hodnotení zdravotníckych technológií;
    • podporovať využívanie osvedčených postupov v procese a metodike hodnotenia zdravotníckych technológií.
  • podporuje spoločnú akciu 3 Európskej siete pre hodnotenie zdravotníckych technológií, ktorá je financovaná z programu EÚ v oblasti zdravia: EUnetHTA – Európska sieť pre hodnotenie zdravotníckych technológií