Evaluarea tehnologiei medicale

Politici

Cei care evaluează tehnologiile utilizate în domeniul sănătății analizează cum sunt folosite știința și tehnologia pentru a acorda servicii medicale și pentru a preveni bolile. Evaluările acoperă aspecte medicale, sociale, economice și etice.

Cu ajutorul rezultatelor obținute, factorii de decizie pot formula politici de sănătate sigure, eficiente, care pun pacientul în prim-plan și dau rezultate maxime cu costuri minime.

Activitățile de evaluare trebuie să fie transparente, imparțiale, robuste și sistematice, bine ancorate în cercetarea și metoda științifică.

Conceptul de tehnologie medicală este amplu. El include, de exemplu, metodele de diagnosticare și tratament, echipamentele medicale, medicamentele, metodele de reabilitare și de prevenire, sistemele organizaționale și de sprijin utilizate pentru a furniza asistență medicală.

Cooperarea europeană în domeniul evaluării tehnologiei medicale

În majoritatea țărilor din UE, evaluarea tehnologiei medicale (ETM) este un element central pentru elaborarea unor politici de sănătate bine fundamentate. Pentru a spori cooperarea între țări, Comisia:

  • a înființat o rețea ETM permanentă, cu membri înregistrați în mod voluntar Aceasta urmărește:
    • să faciliteze utilizarea eficientă a resurselor ETM în Europa
    • să creeze un sistem durabil de difuzare a cunoștințelor în domeniul ETM
    • să promoveze bunele practici în cadrul metodelor și proceselor ETM
  • sprijină Acțiunea comună 3 a rețelei EUNetHTA, cu finanțare prin programul UE în domeniul sănătății: EUnetHTA - Rețeaua europeană pentru evaluarea tehnologiei medicale