Ocena technologii medycznych

Polityka

Ocena technologii medycznych (HTA) to ocena sposobu, w jaki nauka i technologia są wykorzystywane w opiece zdrowotnej i w celu zapobiegania chorobom. Obejmuje ona zagadnienia medyczne, społeczne, ekonomiczne i etyczne.

Ma na celu dostarczenie decydentom obiektywnych informacji, tak aby kształtowana przez nich polityka w dziedzinie zdrowia była bezpieczna, skuteczna, ukierunkowana na pacjenta i opłacalna.

Ocena technologii medycznych powinna być przejrzysta, obiektywna, dokładna, systematyczna i oparta na badaniach i metodach naukowych.

Przykładami technologii medycznych mogą być metody diagnostyczne i metody leczenia, sprzęt medyczny, leki, metody rehabilitacyjne i profilaktyczne, systemy organizacji i systemy wspierające służące świadczeniu usług opieki zdrowotnej.

Europejska współpraca w zakresie oceny technologii medycznych

Ocena technologii medycznych (HTA) stanowi ważny element kształtowania polityki w dziedzinie zdrowia opartej na faktach w większości krajów UE. W celu zacieśnienia współpracy między krajami Komisja: