Evaluatie van gezondheidstechnologie

Beleid

De evaluatie van gezondheidstechnologie (health technology assessment, HTA) is een beoordeling van de manieren waarop wetenschap en technologie worden ingezet in de gezondheidszorg en bij ziektepreventie. HTA heeft medische, sociale, economische en ethische aspecten.

Het biedt beleidsmakers objectieve informatie aan de hand waarvan zij een veilig, effectief, patiëntgericht en kostenefficiënt gezondheidsbeleid kunnen opstellen.

HTA moet transparant, onbevooroordeeld, solide en systematisch zijn en stevig verankerd zijn in onderzoek en de wetenschappelijke methoden.

Voorbeelden van gezondheidstechnologieën zijn diagnose- en behandeltechnieken, medische apparatuur, farmaceutica, revalidatie- en preventiemethoden, en organisatorische en ondersteunende systemen in de gezondheidszorg.

Europese samenwerking bij de evaluatie van gezondheidstechnologie

Evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) is in de meeste EU-landen een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsbeleidsvorming. Om de samenwerking tussen landen te verbeteren heeft de Commissie: