Sveikatos technologijų vertinimas

Politika

Sveikatos technologijų vertinimas leidžia vertinti, kaip mokslas ir technologijos naudojamos sveikatos priežiūros ir ligų prevencijos srityse. Jis apima medicinos, socialinius, ekonominius ir etinius klausimus.

Šiuo vertinimu politiką formuojantiems asmenims suteikiama objektyvios informacijos, kad jie galėtų formuoti sveikatos politiką, kuri būtų saugi, veiksminga, orientuota į pacientus ir veiksminga ekonominiu požiūriu.

Sveikatos technologijų vertinimo procedūros turėtų būti skaidrios, nešališkos, patikimos ir sistemingos, t .y. tvirtai grindžiamos moksliniais tyrimais ir moksliniais metodais.

Sveikatos technologijų pavyzdžiai – diagnostiniai ir gydymo metodai, medicinos įranga, vaistai, reabilitacijos ir prevencijos metodai, taip pat organizacinės ir paramos sistemos, naudojamos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Europos bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje

Daugumoje ES šalių sveikatos technologijų vertinimas yra labai svarbus priimant faktais pagrįstus sveikatos sprendimus. Kad stiprintų šalių bendradarbiavimą, Komisija:

  • sukūrė nuolatinį, savanorišką sveikatos technologijų vertinimo tinklą Europoje. Tinklo tikslai:
    • užtikrinti, kad sveikatos technologijų vertinimo ištekliai Europoje būtų naudojami veiksmingai,
    • sukurti tvarią žinių apie sveikatos technologijų vertinimą mainų sistemą,
    • propaguoti sėkmingus sveikatos technologijų vertinimo metodus ir procesus,
  • remia EUnetHTA 3-io bendrojo veiksmo dėl sveikatos technologijų vertinimo įgyvendinimą skirdama ES sveikatos programos EUnetHTA (Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklas) lėšų.