Egészségügyi technológiák értékelése

Szakpolitika

Az egészségügyi technológiaértékelés révén értékelni lehet a tudományos és technológiai vívmányoknak az egészségügyi ellátásban és a betegségmegelőzésben való felhasználását. Az egészségügyi technológiaértékelés gyógyászati, társadalmi, gazdasági és etikai kérdések vizsgálatát is magában foglalja.

Segítségével a döntéshozók objektív információk birtokába jutnak, és ennek köszönhetően biztonságos, eredményes, betegközpontú és költséghatékony egészségügyi szakpolitikai intézkedéseket hozhatnak.

Az egészségügyi technológiaértékelésnek átláthatónak, pártatlannak, megbízhatónak és rendszeresnek kell lennie, ehhez pedig az szükséges, hogy kutatási eredményeken és tudományos módszereken alapuljon.

A diagnosztikai és kezelési módszerek, az orvosi berendezések, a gyógyszerek, a rehabilitációs és betegségmegelőzési módszerek, de az egészségügyi ellátásban használt szervezési és támogató rendszerek is egészségügyi technológiáknak minősülnek.

Az egészségügyi technológiák értékelése terén megvalósuló európai együttműködés

Az egészségügyi technológiaértékelés az uniós országok túlnyomó többségében a tényeken alapuló egészségügyi döntéshozatal fontos része. A Bizottság az uniós országok közötti együttműködés serkentése érdekében:

  • létrehozta az egészségügyi technológiák értékeléséért felelős hálózatot. Az önkéntes alapon működő, európai szintű állandó hálózat célja, hogy:
    • megkönnyítse Európában az egészségügyi technológiaértékelés erőforrásainak hatékony felhasználását;
    • létrehozzon egy olyan fenntartható rendszert, amely lehetővé teszi az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos tudás megosztását;
    • terjessze az egészségügyi technológiaértékelés területén bevált módszereket és eljárásokat;
  • támogatja az EU egészségügyi programja keretében nyújtott finanszírozás révén az EUnetHTA hálózat által az egészségügyi technológiaértékelés témájában indított 3. együttes fellépést: EUnetHTA – ez egészségügyi technológiák értékeléséért felelős európai hálózat