Terveysteknologian arviointi

EU:n toimet

Terveysteknologian arvioinnin (HTA) menetelmillä voidaan arvioida tieteen ja teknologian hyödyntämistä terveydenhuollossa ja sairauksien torjunnassa. Siinä huomioidaan niin lääketieteelliset, sosiaaliset, taloudelliset kuin eettisetkin kysymykset.

Se tarjoaa päättäjille objektiivista tietoa, jotta he voivat laatia turvallista ja tuloksellista terveyspolitiikkaa, joka on samalla potilaskeskeistä ja kustannustehokasta.

Terveysteknologian arvioinnin olisi oltava avointa, puolueetonta, luotettavaa ja systemaattista, ja sen lähtökohtana olisi aina oltava tutkimus ja tieteelliset menetelmät.

Esimerkkejä terveysteknologian piiriin kuuluvista asioista ovat diagnostiset ja hoitomenetelmät, lääketieteelliset laitteet, lääkevalmisteet, kuntoutus- ja ehkäisytoimenpiteet sekä organisaatiot ja tukijärjestelmät, joiden puitteissa terveydenhuoltoa tarjotaan.

Terveysteknologian arvioinnissa tehtävä yhteistyö

Terveysteknologian arviointi on tärkeä osa terveyspolitiikkaan liittyvää päätöksentekoa useimmissa EU-maissa. Eri maiden välisen yhteistyön parantamiseksi komissio

  • on perustanut pysyvän terveysteknologian arviointiverkoston, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Verkoston tarkoituksena on
    • helpottaa terveysteknologian arviointiin tarkoitettujen resurssien tehokasta käyttöä Euroopassa
    • luoda terveysteknologian arviointiin liittyvän tiedon jakamiseen tarkoitettu kestävä järjestelmä
    • edistää hyviä käytäntöjä terveysteknologian arvioinnin menetelmissä ja toimintatavoissa
  • tukee kolmatta yhteistä terveysteknologian arviointihanketta (”EUnetHTA Joint Action 3”), joka saa rahoitusta EU:n terveysalan toimintaohjelmasta: EUnetHTA – eurooppalainen terveysteknologian arviointiverkosto