Tervishoiutehnoloogia hindamine

Poliitika

Tervishoiutehnoloogia hindamise käigus uuritakse, kuidas kasutatakse teadust ja tehnoloogiat tervishoius ja haiguste ennetamiseks. Arvesse võetakse meditsiinilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte.

See annab poliitikakujundajatele objektiivset teavet, mis aitab neil kujundada ohutuid, toimivaid, patsiendikeskseid ja kulutõhusaid tervishoiustrateegiaid.

Tervishoiutehnoloogia hindamine, mis põhineb alati teadusuuringutel ja -meetoditel, on läbipaistev, erapooletu, töökindel ja süsteemne.

Diagnostilised ja ravimeetodid, meditsiiniseadmed, ravimid, rehabilitatsiooni- ja ennetusmeetodid, organisatsioonilised ja tugisüsteemid, mille raames tervishoiuteenuseid pakutakse, on kõik näited tervishoiutehnoloogia kohta.

Tervishoiutehnoloogia hindamise alane koostöö

Tervishoiutehnoloogia hindamine on enamikus ELi riikides oluline tõendipõhise tervishoiupoliitika kujundamise osa. Komisjon on riikidevahelise koostöö tihendamiseks:

  • loonud alalise Euroopa tervishoiutehnoloogia hindamise võrgustiku, mis toimib vabatahtlikkuse alusel. Võrgustiku eesmärgid on järgmised:
    • aidata kaasa tervishoiutehnoloogia hindamise vahendite tõhusale kasutamisele Euroopas;
    • luua kestlik süsteem, mille abil jagada teavet tervishoiutehnoloogia hindamise kohta;
    • edendada tervishoiutehnoloogia hindamise meetodite ja viiside häid tavasid;
  • toetanud tervisevaldkonna tegevusprogrammi raames Euroopa tervishoiutehnoloogia hindamise võrgustiku (EUnetHTA) tervishoiutehnoloogia hindamise (HTA) ühismeedet 3: EUnetHTA – Euroopa tervishoiutehnoloogia hindamise võrgustik