Vurdering af sundhedsteknologi

Politik

Sundhedsteknologivurdering er en metode til at bedømme, hvordan videnskab og teknologi anvendes i sundhedsplejen og sygdomsforebyggelsen. Metoden kan bruges til at undersøge medicinske, sociale, økonomiske og etiske spørgsmål.

Ved at bruge den får beslutningstagerne objektiv information, som gør dem i stand til at udarbejde sikre, effektive, patientorienterede og omkostningseffektive sundhedspolitikker.

Sundhedsteknologivurderinger skal være gennemskuelige, uvildige, robuste og systematiske – og solidt forankret i forskning og videnskabelig metode.

Eksempler på sundhedsteknologi er diagnose- og behandlingsmetoder, medicinsk udstyr, lægemidler, rehabiliterings- og forebyggelsesmetoder samt støttesystemer til levering af sundhedsydelser.

Europæisk samarbejde om vurdering af sundhedsteknologi

Vurdering af sundhedsteknologi er en vigtig del af de fleste EU-landes evidensbaserede beslutninger. For at styrke samarbejdet mellem landene