Hodnocení zdravotnických technologií

Politika

Zdravotnické technologie – uplatňování vědeckých poznatků v rámci zdravotní péče a prevence nemocí. Hodnocení zdravotnických technologií je multidisciplinární proces spočívající ve shromažďování informací o lékařských, sociálních, ekonomických a etických otázkách týkajících se používání zdravotnických technologií systémově, transparentně, nezaujatě a spolehlivě. Jeho cílem je vytváření bezpečných a účinných zdravotních politik, které jsou zaměřeny na pacienta a mají co největší přínos.
Přesto, že hodnocení zdravotnických technologií sleduje politické cíle, musí vždy vycházet z výzkumu a vědeckých metod.

Příkladem zdravotnických technologií jsou diagnostické a léčebné metody, zdravotnické vybavení, léčivé přípravky, rehabilitační a preventivní metody nebo organizační a podpůrné systémy zdravotní péče.

Ve většině členských států hraje hodnocení zdravotnických technologií významnou úlohu při podloženém rozhodování o zdravotnických otázkách. Cílem Komise je zlepšit v této oblasti spolupráci mezi členskými státy.

Spolupráce v oblasti hodnocení zdravotnických technologií

V současné době spolupracuje Evropská komise s členskými státy v oblasti hodnocení zdravotnických technologií na společné iniciativě – společné akci v rámci programu zdraví. Cílem této společné akce je:

  • získat jasnou představu o tom, jakých zlepšení lze v oblasti hodnocení zdravotnických technologií na úrovni EU dosáhnout
  • zamezit zdvojování činnosti mezi vnitrostátními agenturami
  • šířit odborné poznakty ku prospěchu všech zemí EU
  • podpořit hodnocení prováděná zeměmi EU
  • rozvíjet transparentní nástroje správy a řízení, zejména vzhledem ke zúčastněným stranám
  • provést řadu společných vědeckých hodnocení zásahů, zdravotnického vybavení a léčivých přípravků
  • realizovat doporučení farmaceutického fóra týkající se účinnosti léčivých přípravků

Společné akce v období 2010 až 2012 se účastní 24 členských států Unie a Norsko a Švýcarsko za země ESVO. Z 50 % je financován z programu veřejného zdraví. Tyto finanční prostředky činí 6 milionů eur.

Více o projektu EUnetHTA (2006–2008)