Evaluatie van gezondheidstechnologie

Netwerk voor de evaluatie van gezondheidstechnologie

Structuur en wetgevingskader

Goedgekeurde documenten

Vergaderingen van het netwerk

Lijst van deelnemers

Het netwerk voor de evaluatie van gezondheidstechnologie kwam voor het eerst samen in oktober 2013. Alle EU-landen hebben een vertegenwoordiger aangewezen, meestal uit het ministerie van Volksgezondheid of Sociale Zaken. IJsland en Noorwegen nemen ook deel als waarnemers.

Volgens het uitvoeringsbesluit wordt het netwerk "ondersteund door een mechanisme voor wetenschappelijke en technische samenwerking". Het gemeenschappelijk optreden EUnetHTA zal tot eind 2020 deze taak uitvoeren.

Belanghebbenden van het netwerk

Ledenlijst