Sveikatos technologijų vertinimas

Apžvalga

Pastaruoju metu nemažai ES šalių pradėjo naudoti vadinamąjį sveikatos technologijų vertinimą. Sveikatos technologijų vertinimas skirtas išmatuoti naujų sveikatos technologijų pridėtinei vertei, palyginti su esamomis technologijomis. Sveikatos technologijų pavyzdžiai yra, be kita ko, vaistai, medicininė įranga, diagnostiniai ir gydymo metodai, reabilitaciniai ir prevenciniai metodai.

Kaip tai veikia?

Kai sveikatos technologijų vertinimo įstaigų paprašoma įvertinti naują sveikatos technologiją, jos turi nustatyti, ar ji geresnė, tiek pat gera, ar blogesnė negu esamos alternatyvos. Tam jos paprastai turi įvertinti ne tik vaisto gydomąjį, bet ir galimą šalutinį poveikį, poveikį gyvenimo kokybei ir vartojimo būdus.

Vertinant sveikatos technologiją nagrinėjami ir kiti jos naudojimo aspektai, pvz., paciento išlaidos ir jos poveikis sveikatos priežiūros sistemų organizavimui gydymo metu. Todėl tai yra tarpdalykinis procesas, per kurį sistemingai įvertinami su sveikatos technologijos naudojimu susiję medicininiai, ekonominiai, organizaciniai, socialiniai ir etikos klausimai.

Poveikis

Pagrindinis sveikatos technologijų vertinimo tikslas yra suteikti politikos formuotojams faktais pagrįstą informaciją, kad jie galėtų formuoti sveikatos politiką, kuri būtų saugi, veiksminga, orientuota į pacientą ir ekonomiškai efektyvi. Juo nacionalinės valdžios institucijos taip pat naudojasi, kad galėtų priimti sprendimus, kuri technologija turėtų būti kompensuojama nacionaliniu lygmeniu.

ES bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje

Daugumoje ES šalių sveikatos technologijų vertinimas yra svarbus priimant faktais grindžiamus sveikatos srities sprendimus.

Pagrindiniai ES bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje elementai yra du:

ES bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje stiprinimas po 2020 m.

2017 m. darbo programoje Europos Komisija paskelbė, kad ji imsis ES bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje stiprinimo iniciatyvos, kad geriau veiktų bendroji sveikatos priežiūros produktų rinka.