Egészségügyi technológiák értékelése

Áttekintés

Az elmúlt években számos uniós országban indult be az úgynevezett egészségügyi technológiaértékelés. Az egészségügyi technológiaértékelés célja felmérni, hogy az új egészségügyi technológiák milyen hozzáadott értéket képviselnek a már meglévőkkel összevetve. Egészségügyi technológiának minősülnek például a gyógyszerek, az orvosi berendezések, a diagnosztikai és kezelési eljárások, a rehabilitációs és betegségmegelőzési módszerek.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Amikor az egészségügyi technológiaértékelést végző szervek felkérést kapnak egy új egészségügyi technológia értékelésére, meg kell vizsgálniuk, hogy az jobban, ugyanolyan jól, vagy rosszabbul működik-e, mint a már meglévő lehetőségek. Ennek érdekében jellemzően értékelniük kell a gyógyszer terápiás hatását, de az esetleges mellékhatásokat, az életminőségre gyakorolt hatást és a gyógyszerbeadás módját is.

Az egészségügyi technológiaértékelést végző szervek az egészségügyi technológia alkalmazásának más szempontjait is értékelik, például azt, hogy mekkora költséggel jár a beteg számára, és hogy a kezelés biztosítása milyen hatással van az egészségügyi ellátási rendszerekre. Az egészségügyi technológiaértékelés tehát olyan multidiszciplináris folyamat, amely a kérdéses egészségügyi technológia alkalmazásával összefüggő orvosi, gazdasági, szervezési, társadalmi és etikai szempontok szisztematikus áttekintését öleli fel.

Hatás

Az egészségügyi technológiaértékelés fő célja az, hogy tényeken alapuló információkkal szolgáljon a döntéshozók számára, hogy azok biztonságos, hatásos, betegközpontú és költséghatékony egészségpolitikai intézkedéseket tudjanak kidolgozni. Az egészségügyi technológiaértékelés eredményeit a nemzeti hatóságok is felhasználják annak eldöntésére, hogy a technológiák közül melyiket érdemes országos szinten ártámogatottá tenni.

Európai uniós együttműködés az egészségügyi technológiaértékelés területén

Az egészségügyi technológiaértékelés az uniós országok túlnyomó többségében a tényeken alapuló egészségügyi döntéshozatal fontos része.

Az európai együttműködésnek két fő összetevője van ezen a területen:

Az egészségügyi technológiaértékelés területén folytatott európai uniós együttműködés megerősítése 2020 után

Az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjában bejelentette, hogy kezdeményezést dolgoz ki az egészségügyi technológiaértékelés területén folytatott európai uniós együttműködés megerősítése érdekében, mert javítani szeretné az egészségügyi termékek egységes piacának működését.