Utvärdering av medicinska metoder

EUnetHTA:s gemensamma åtgärder

EU främjar samarbete om utvärdering av medicinska metoder via sitt stöd till gemensamma åtgärder i det europeiska nätverket EUnetHTA.

År 2004 beslutade EU-kommissionen och ministerrådet att det skulle inrättas ett europeiskt nätverk för utvärdering av medicinska metoder. Under 2005 startade 35 organisationer projektet EUnetHTA 1 (2006–2008), där man undersökte möjligheter och utmaningar för ländernas samarbete.

Sedan dess har kommissionen ytterligare främjat HTA-myndigheternas samarbete. Två gemensamma åtgärder har genomförts: EUnetHTA 1 (2010–2012) med en budget på 6 miljoner euro och EUnetHTA 2 (2012–2015) med en budget på 9,5 miljoner euro. Den första åtgärden gick ut på att skapa ett effektivt och hållbart europeiskt HTA-samarbete och den andra på att förbättra användningen av verktyg och metoder för samarbetet.

En tredje gemensam åtgärd (EUnetHTA 3) startade i juni 2016 och pågår till 2020. Budgeten är på 20 miljoner euro. Den här gången bygger man vidare på lärdomar och resultat från tidigare projekt.