Ocena zdravstvenih tehnologij

skupni ukrepi EUnetHTA

EU spodbuja sodelovanje na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij, tako da podpira skupne ukrepe EUnetHTA.

Leta 2004 sta Evropska komisija in Svet ministrov pozvala k ustanovitvi trajnostne evropske mreže na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij. Leta 2005 je skupina 35 organizacij začela izvajati prvi projekt EUnetHTA 1 (2006–2008), v okviru katerega so bile raziskane možnosti in opredeljeni ključni izzivi za okrepljeno nadnacionalno sodelovanje.

Od tedaj je Evropska komisija z znatnimi naložbami podprla sodelovanje med organi, pristojnimi za vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Izvedena sta bila dva skupna ukrepa (skupna ukrepa EUnetHTA): EUnetHTA 1 od 2010 do 2012 (proračun 6 milijonov evrov) in EUnetHTA 2 od 2012 do 2015 (proračun 9,5 milijona evrov). Skupni ukrep 1 je uvedel učinkovito in trajno sodelovanje pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij v Evropi, skupni ukrep 2 pa je okrepil konkretno uporabo orodij in pristopov v zvezi s čezmejnim sodelovanjem pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij.

Tretji skupni ukrep (EUnetHTA 3 s proračunom 20 milijonov evrov) se je začel izvajati junija 2016 in se bo končal leta 2020. Skupni ukrep 3 temelji na izkušnjah, dosežkih in rezultatih predhodnih ukrepov.