Posudzovanie zdravotníckej technológie

Jednotné akcie EUnetHTA

EÚ podnecuje spoluprácu v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií prostredníctvom podpory jednotných akcií EUnetHTA.

V roku 2004 Európska komisia a Rada ministrov požiadali o vytvorenie udržateľnej európskej siete hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA). Začiatky siete siahajú do roku 2005, keď skupina 35 organizácií začala projekt EUnetHTA 1 (2006 – 2008), v rámci ktorého sa preskúmali možnosti a hlavné výzvy posilnenej medzinárodnej spolupráce.

V nasledujúcom období vynaložila Európska komisia významné investície na podporu spolupráce medzi orgánmi pre hodnotenie zdravotníckych technológií. Vykonali sa dve jednotné akcie (jednotné akcie EUnetHTA): EUnetHTA 1 v rokoch 2010 – 2012 (rozpočet 6 mil. EUR) a EUnetHTA 2 v rokoch 2012 – 2015 (rozpočet 9,5 mil. EUR). Jednotnou akciou 1 sa zaviedla do praxe účinná a udržateľná spolupráca v oblasti HTA v Európe a jednotnou akciou 2 sa posilnilo praktické uplatňovanie nástrojov a prístupov k cezhraničnej spolupráci v oblasti HTA.

Tretia jednotná akcia (EUnetHTA 3 s rozpočtom vo výške 20 mil. EUR) sa začala v júni 2016 a bude trvať do roku 2020. Jednotná akcia 3 vychádza zo skúseností, úspechov a výsledkov predchádzajúcich akcií.