Ocena technologii medycznych

Wspólne działania EUnetHTA

UE wspiera współpracę w dziedzinie HTA, przeznaczając środki na wspólne działania EUnetHTA.

W 2004 r. Komisja Europejska i Rada Ministrów wystąpiły o utworzenie stałej europejskiej sieci ds. HTA (oceny technologii medycznych). Proces ten rozpoczął się w 2005 r., kiedy to grupa 35 organizacji zainicjowała projekt EUnetHTA 1 (2006-2008), w ramach którego zbadano możliwości rozszerzonej współpracy międzynarodowej i związane z nią wyzwania.

Od tamtej pory Komisja Europejska przeznaczyła znaczne środki na rozwój współpracy między organami ds. HTA. Przeprowadzono dwa wspólne działania (wspólne działania EUnetHTA): EUnetHTA 1 w latach 2010-2012 r. (budżet w wysokości 6 mln euro), oraz EUnetHTA 2 w latach 2012-2015 (9,5 mln euro). W ramach wspólnego działania 1 wdrożono w praktyce skuteczną i trwałą współpracę w dziedzinie HTA w Europie, podczas gdy wspólne działanie 2 poprawiło praktyczne zastosowanie narzędzi i metod współpracy międzynarodowej.

Trzecie wspólne działanie (EUnetHTA 3 o budżecie wynoszącym 20 mln euro) rozpoczęło się w czerwcu 2016 r. i potrwa do 2020 r. Działanie to opiera się na wnioskach wyciągniętych z poprzednich działań, ich osiągnięciach i wynikach.