Medicīnas tehnoloģijas novērtējums

Kopīgā rīcība EUnetHTA

ES veicina HTA sadarbību, atbalstot kopīgo rīcību EUnetHTA.

2004. gadā Eiropas Komisija un Ministru padome pieprasīja, lai tiktu izveidots ilgtspējīgs tīkls attiecībā uz Eiropas veselības tehnoloģiju novērtēšanu (HTA). 35 organizāciju grupa to izveidoja 2005. gadā kā projektu EUnetHTA 1 (2006–2008), kura ietvaros tika pētītas pastiprinātas starptautiskās sadarbības iespējas un galvenās problēmas.

Kopš tā laika Eiropas Komisija ir īstenojusi būtiskas investīcijas, lai atbalstītu sadarbību starp veselības tehnoloģiju novērtēšanas struktūrām. Tika īstenotas divas kopīgās rīcības šajā jomā (EUnetHTA JA): EUnetHTA 1 laikā no 2010.g. līdz 2012. g. (ar budžetu 6 miljoni eiro) un EUnetHTA 2 laikā no 2012. g. līdz 2015. g. (ar budžetu 9,5 miljoni eiro). Pirmā kopīgā rīcība ieviesa efektīvu un ilgtspējīgu HTA sadarbību Eiropā, bet otrā kopīgā rīcība stiprināja pārrobežu HTA sadarbības rīku un pieeju piemērojumu.

Trešā kopīgā rīcība (EUnetHTA 3 ar budžetu 20 miljoni eiro) tika sākta 2016. gada jūnijā un turpināsies līdz 2020. gadam. Tajā tiek izmantota pieredze, sasniegumi un rezultāti, kas tika gūti divās iepriekšējās kopīgajās rīcībās.